Mede gefinancierd door het programma Creatief Europa van de Europese Unie
enjoyEurope

DUURZAAMHEID IN DE AARDAPPELTEELT: EEN VERHAAL VAN VERANTWOORD ONDERNEMEN

Varieteiten aardappelen16

De landbouwsector levert heel wat inspanningen om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. En dat uit zich in tal van initiatieven. Het investeren in hernieuwbare energie via zonnepanelen en het opvangen van regenwater zijn gekende maatregelen, maar dat is niet alles. Door onder meer zorgvuldig water- en bodembeheer en het minimaliseren van voedselverlies en -verspilling, draagt de sector dagelijks zijn steentje bij aan een duurzaam voedselsysteem.

Slimme opslag

Aardappelen worden maar in één seizoen geoogst. Dat maakt dat telers veel aandacht besteden aan de opslag. Zo worden aardappelen bewaard in gekoelde bewaarloodsen om de kwaliteit langer te garanderen. De sector gebruikt hiervoor mechanische koeling (waardoor de temperatuur constant blijft, ongeacht de weersomstandigheden) en optimaliseert de isolatie- en opslagruimte.

Bewust watergebruik

Aan bewust omgaan met het gebruik van water wordt ook in de aardappelsector veel belang gehecht. Met behulp van slimme landbouwtechnologieën ontvangen aardappeltelers meldingen wanneer en hoeveel water de planten nodig hebben, om overbodig sproeien te voorkomen. Sommige telers zetten zelfs drones in, die over de aardappelvelden vliegen en autonoom de gezondheid van de planten beoordelen. Zo weten de telers precies of de planten extra – of net minder - water nodig hebben.

De aardappeltelers gebruiken bovendien zoveel mogelijk opgevangen en opgeslagen regenwater. Dat gebeurt vooral via de daken van loodsen. Daarnaast installeren verpakkers hun eigen waterzuiveringsinstallatie, zodat ze het water kunnen hergebruiken voor de eerste wasbeurt van de aardappelen.

Wist je trouwens dat aardappelen veel minder water nodig hebben dan andere basisgewassen zoals rijst en quinoa? Voor de teelt van een kilo aardappelen is maar liefst vijf keer minder water nodig dan voor de productie van een kilo rijst. Dat kan tellen.

Aardappelen in mand 150

Verantwoord bodembeheer

Ook slim bodembeheer is essentieel in de aardappelsector. Dankzij innovatieve teelttechnieken zoals precisielandbouw, slagen telers erin om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Zo kunnen landbouwers hun percelen nauwkeurig behandelen en gaan er geen gewasbeschermingsmiddelen verloren. Ook is er geen verlies naar beken of kreken aan de rand van het perceel.

Extra zorg voor de bodem is binnen de aardappelteelt wenselijk, aangezien aardappelvelden soms kampen met erosie. De stroming van het water voert hierbij bodemdeeltjes, voedingsstoffen en bestrijdingsmiddelen weg. Om dat te voorkomen, leggen telers aardappeldrempels aan. Dit zijn kleine dammetjes tussen de aardappelruggen. Op die manier proberen telers erosie tot een minimum te beperken.

Strijd tegen voedselverspilling

Ook bij aardappeltelers is de strijd tegen voedselverspilling prioritair. Meer zelfs, de aardappelsector streeft naar zero waste doorheen de volledige keten, zowel van aardappelen als van water en energie.

Minder voedselverlies begint in de eerste plaats met een kwalitatief hoogstaand aanbod. Hoe meer botsen en schokken een aardappel opvangt, hoe minder kwalitatief die aardappel zal zijn. Daarom werd de elektrische aardappel in het leven geroepen: die brengt alle schokken tijdens de teelt, het oogsten, het lossen, het wassen en het verpakken in kaart. Analyse van de resultaten leidt tot innovaties van machines die het aantal schokken verminderen, , waardoor de kwaliteit van het aanbod beter gegarandeerd wordt. Ook dankzij geoptimaliseerde rooitechnieken blijven er minder aardappelen liggen op het veld.

Aardappelen die niet aan de vereiste kwaliteit voldoen, vinden toch hun weg naar de consument via verwerkte alternatieven. Denk aan: puree, aardappelblokjes of kroketjes. Verder hanteren de aardappelbedrijven een watervalsysteem bij onverkochte producten: overschotten worden verdeeld onder liefdadigheidsinstellingen zoals de Voedselbanken. Al wat toch nog overblijft, wordt gebruikt als veevoeder, groene meststof of als brandstof voor biogasinstallaties.

Kortom: in een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, draagt de aardappelsector zijn steentje bij in de ontwikkeling van een duurzamer voedselsysteem. Met elke hap genieten we niet alleen van de heerlijke smaak, maar dragen we ook bij aan een gezondere en duurzamere planeet voor de generaties die nog komen.

Meer weten? Neem een kijkje op lekkervanbijons.be/heldenvanonzevelden.

Lekker van bij ons Bord Bia European Potato Trade Association